Địa chỉ: Số 9 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ cũ: 2B Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3934 2124 / 0913 563 794 / 098 696 6372